Gajniče
dvor
17.stoletje
Grosuplje,Gajniče
izginuli objekt

Gajniče oz. Gomnišče (Ganitschhoff) je bil leta 1619 last barona Ivana Jakoba Apfaltrerja, nato kastelana na ljubljanskem gradu Pavla Koeniga, Leonarda Merheriča z Lisičjega in zatem od konca 17. stoletja do leta 1707 Zofije pl. Schwab. V tiridesetih letih 18. stolet­ja je Franc Adam Pour prodal Gajniče duhovniku Francu Sigismundu Rembu, ki ga je zapustil v dobrodelne namene. Leta 1790 je Gajniče na dražbi kupil baron Jožef Anton Codelli, osem let pozneje poštni mojster v Šmarju Janez Vincenc Pau­lin. Leta 1821 ga je podedoval Matevž Bartlme, leta 1839 pa kupil Franc Dolničar. Leta 1857 je Gajniče pridobila Katarina Čop in ga prodala Antonu Padarju in Mihaelu Hočevarju, leta 1897 pa ga je podedovala Helena Padar.

Kronologija