Gabrje
graščina
17.stoletje
Litija,Moravče pri Gabrovki,Gabrska Gora
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščina Gabrje (Gallenhoff) je nastala okoli leta 1600, ko so se vanjo preselili Galli pl. Gallensteini z razpadajocega gradu Šentjurjeva gora. Za njimi so se kot lastniki zvrstili Danijel Mavric iz Zablat, leta 1636 so gospoščino zopet kupili pl. Gallensteini, ki pa so jo kmalu prodali Janezu Danijelu p1. Wernegkhu. Sredi 17. stoletja se je na Gabrju zvrstilo več lastnikov, od konca 17. do srede 18. stoletja pa so graščino posedovali grofje Gallenbergi. Leta 1747 jo je kupil baron Michelangelo Zois in združil z gospostvoma Podpeč in Kompolje, leta 1850 pa grof Karel Maria Filip Pace-Friedensberg. Graščina je razpadala že v začetku 20. stoletja, po drugi svetovni vojni pa so jo podrli.

Kronologija