Falkenberg - Stari grad
grad
12.stoletje
Ig,Rogatec nad Želimljami
delni sledovi

Gradu Falkenberg so pozidali vitezi Falkenbergi sredi 12. sto letja. Leta 1214 sta omenjena brata Friderik in Markvard de Valchenburch, grad pa izrecno šele leta 1261 kot castrum Valchenberch. Vitezi Falkenberski so bili s sorodstvenimi vezmi povezani z Auerspergi s Turjaka in Scharffenbergi z gradu Svibno. Svojo posest so v 14. stoletju prodali Auerspergom ter samostanoma v Stični in Kostanjevici, nato pa so se po letu 1366, ko je grad zadnjič omenjen v virih, izselili iz naše dežele.

Kronologija