Draškovec
gradič
13.stoletje
Šentjernej,Mihovica
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvor Draškovec (Draskowitz) so menda pozidali že Spanheimi, v 13. stoletju pa so ga upravljali vitezi Draškovski - Kaucarji v listini iz leta 1254 so omenjeni stari višnjegorski ministeriali Chauzerji. V 16. stoletju so ga imeli Auerspergi. Leta 1650 ga je kupil grof Janez Herbert Lamberg, dvajset let pozneje baron Volf Karel Jurič, leta 1758 baron Janez Ignac Wernegkh, po letu 1789 je bil lastnik baron Karel Sigmund Gall, od leta 1792 upravnik gospoščine Kozje Anton Ferdinand Trenz, od leta 1894 pa Feliks Stare s Kolovca. Kot kaže, je Draškovec pozneje zopet pridobila rodbina Trenz in ga imela do konca druge svetovne vojne. Razpadajočo stavbo so podrli leta 1966.

Kronologija