Dobrepole
grad
13.stoletje
Dobrepolje,Videm,Podpeč
izginuli objekt

Grad Dobrepole (Gutenfeld) last dobrepoljskih vitezov prvič omenjenih leta 1220, zadnjič pa leta 1320.Grad je skupaj z jamo posredno omenjen leta 1349. Grad naj bi zatem imeli pl. Wernegkhi, v 15. sto­letju pa so ga opustili.

Kronologija