Dobravica I.
gradič
15.stoletje
Ig,Dobravica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Dobravica (Dobrawecz) je prvič omenjen leta 1484 kot last pl. Krumbachov z bližnjega gradu Krumberk. Leta 1606 so Dobravico kupili pl. Engelshausi z Iga. Sedaj pa je že dolgo v kmečkih rokah.

Kronologija