Dob II.
dvorec
14.stoletje
Trebnje, Mirna,Slovenska vas
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvor Dob (Wazenberg) so sprva upravljali vitezi Aychi, leta 1302 sta omenjena viteza Veriand in Ulrik, leta 1320 Volker, po letu 1420, ko je rodbina izumrla, pa vitezi Pyrschi, sorodniki gospodov s Snežnika. Volf Engelbert Auersperg ga je v drugi polovici 16. stoletja podaril Dionizu Schrancklerju za zvesto službo. Leta 1621 je Dionizova vnukinja Rozina pl. Weichselberg prodala Dob Petru in Gregorju Waznu pl. Wazenbergoma. Grof Karel Henrik Wazenberg je leta 1723 prodal grad grofu Francu Bernardu Lambergu, leta 1740 pa ga je kupil grof Jošt Vajkard Barbo-Wachsenstein, ki je gospoščino združil z gospostvom Rakovnik pri Mirni. V lasti to rodbine je bil grad do konca druge svetovne vojne. Med vojno je bil grad požgan in danes o njem ni več sledu.

Kronologija