Dob I.
dvor
13.stoletje
Trebnje, Mirna,Slovenska vas
izginuli objekt

Za dvor Dob (Aich) ni natačnej¹rga podatka o nastanku. Sama vas Dob se prvič omenja leta 1376,o dvoru pa ni zapisov.Omenja se le dediče gospodov Dobskih pl. Aich. Tako nastopajo leta 1302 Veriand in Ulrik,leta 1320 Volker,nato 1361 Erhart. Leta 1399 pa se omenjajo lastniki dvora Pyrschi. Naslednji lastniki pa so bili Auerspergi. Okoli leta 1621 naj bi dvor pridobila brata Peter in Gregor pl. Wazen, ki naj bi ga podrla in pozidala nov dvor z novim imenom Wazenberg.

Kronologija