Čušperk II.
dvorec
17.stoletje
Grosuplje,Čušperk
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

V začetku 17. stoletja so verjetno že baroni Dietrichsteini pozidali dvorec Čušperk - Novi grad (Zobelsberg), čez nekaj desetletij pa so gospoščino kupili grofje Auerspergi. Leta 1652 je grof Wolf Engelbert Auersperg prodal dvor grofu Bernardinu Barbu, leta 1684 ga je s poroko pridobil baron Henrik Julij Wernegkh, leta 1692 pa so gospoščino ponovno pridobili Auerspergi. Leta 1798 je Čušperk kupil baron Ludvik Lazzarini, leta 1854 grof Friderik Larisch-Moenich, nato pa je poslopje šlo iz rok v roke. Leta 1915 je dvorec kupila baronica Rechbach, med obema svetovnima vojnama pa je bilo poslopje last Ivana Šteha iz Dobrepolja. Med vojno so Čušperk požgali partizani.

Kronologija