Črnomelj III.
dvorec
17.stoletje
Črnomelj
ohranjen objekt

Dvorec Črnomelj (Hof Tschernembl) je bil pozidan v 17. stoletju. Leta 1675 je bil lastnik neki Malevič, od leta 1689 baron Janez Jurij Apfaltrer. Do leta 1808 je bil v lasti rodbine pl. Freydang, nato ga je kupil turjaški upravitelj Valentin Irbar, leta 1821 ga je kupil Jernej Škodlar. Leta 1827 ga je na dražbi kupila Frančiška Šebenik, leta 1840 pa so ga podedovali njeni otroci, leta 1868 ga je kupil Anton Homač, leta 1884 Ignac Javornik, leta 1894 pa je dvorec kupila Dolenjska posojilnicav Metliki. Danes so v dvorcu urejena stanovanja.

Kronologija