Črnomelj I.
grad
13.stoletje
Črnomelj
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Črnomelj (Tschernembl) naj bi po zapisih Valvasorja pozidal leta 1165 vitez Oton Karstberg. Na nastanek gradu sredi 13. stoletja pa kaže podatek, da je dobil Črnomelj trške pravice leta 1277, leta 1407 pa je postal mesto. Verjetno je grad sredi 13. stoletja pozidala veja goriških ministralov Karstbergov z Golca, morda iz prvotnega dvora nekdanjih spanheimskih ministerialov. Leta 1535 so baroni Črnomaljski prodali grad grofu Nikolaju Frankopanu. Od leta 1636 je kot lastnik omenjen Janez Jurij pl. Palmburg, od leta 1672 Henrik Matej pl. Schweiger, leta 1699 ga je priženil grof Karel Bernard Lichtenberg in v rokah te rodbine je bil do leta 1799, ko ga je kupil Franc Ksaver Pibernik. Leta 1835 pa je grad prešel v meščanske roke. V začetku 20. stoletja ga je rodbina Lackner preuredila v hotel.

Kronologija