Čretež III.
graščina
18.stoletje
Mokronog,Dolenje Laknice
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Ko je strela leta 1770 uničila spodnji čreteški grad, so se upravitelji gospoščine preselili v graščino Čretež (Reutenberg). Poslopje so verjetno pozidali že Lambergi kot grajsko pristavo, naslednji lastniki pa jo prezidali. V njej so bivali stiški upravitelji, nato pa baroni Schweigerji, pl. Val­magoniji in od leta 1885 Friderik Berdajs.

Kronologija