Čretež I.
stolp
12.stoletje
Mokronog,Dolenje Laknice
razvalina

Stolpasti grad Zgornji Čretež (Turn Reutenberg) je bil pozidan sredi 12. stoletja in je bil prvotno bivališče čreteških vitezov, ministerialov grofov Višnjegorskih. Zgornji Čretež je izrecno omenjen v listini šele leta 1426.

Kronologija