Cerkno
dvorec
17.stoletje
Litija,Moravče pri Gabrovki.Gabrska Gora
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

V 17. stoletju so pozidali dvorec Cerkno (Zircknahof). Leta 1747 je malo gospoščino kupil Jožef Sigmund pl. Lukančič, po njegovi smrti ga je njegova vdova Ana Rozina Valvasor izročila zetu Tomanu, leta 1791 pa njegovi dediči sorodniku grofu Jožefu Peroniju. Med lastniki so bili še Janez Nepomuk Murgel od leta 1799, od leta 1845 Alojz Brauneis, od leta 1849 dunajski knjigarnar Ludvik Jasper, od leta 1857 Karel Buchwald in Anton Vrhovec iz Ljubljane od leta 1874, leta 1876 je Cerkno kupil Franc Meserko iz Gobnika, po prvi svetovni vojni pa Anton Perko. Danes je predelani dvorec v kmečki lasti.

Kronologija