Brest
graščina
17.stoletje
Ig,Brest
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Janez Seifried pl. Portner je leta 1664 sezidal graščino Brest (Ebenporthen). Leta 1697 jo je priženil Janez Krištof Ottheimb, v 18. stoletju so bili lastniki graščine baroni Tauffererji in od leta 1771 knezi Auerspergi. Sredi minulega stoletja je Brest kupil Franc Galle, graščak v Bistri. Pred drugo svetovno vojno je bila graščina last rodbine Švigelj. Konec leta 1943 so Brest požgali partizani, vendar niso naredili veliko škode. Sedaj so v njem stanovanja.

Kronologija