Breg
grad
15.stoletje
Ribnica,Breg pri Ribnici na Dolenjskem
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Breg (Willingrain) je sezidal ribniški oskrbnik Andrej pl. Lamberg okoli leta 1470. Pred letom 1582 je bil lastnik Brega Friderik pl. Wernegkh, med letoma 1604 in 1607 sta polovico gospostva imela barona Ahac in Janez Thurn-Valsassina, od leta 1686 baron Janez Krstnik Witzenstein, od leta 1706 grof Vajkard Leopold Ursini-Blagaj, od leta 1710 Rudolf Franc Oblak pl. Wolkensberg, nato pa grof Gvido Cobenzl, ki je gospoščino združil z gospostvom Ribnica. Leta 1810 je razpadajoči Breg kupil Anton Rudez, ga podrl in iz grajskih razvalin sezidal večjo hišo v Ribnici.

Kronologija