Brajtenav
dvor
12.stoletje
Novo mesto,Gorenja straža,Zalog
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvor Brajtenav (Breitenau) kasneje imenovan tudi Zalogso upravljali vitezi Zaloški, ministeriali višnjegorskih grofov in koroških vojvod Spanheimov. Leta 1180 je omenjen vitez Bertold de Praneouege, leta 1385 Ulrik Plessl, leta 1413 Mertlajn Plessl von Preyttenau, grad pa šele leta 1351 kot turen gen Praytenaw. Leta 1436 je stolp Breitenau dobil v celjski fevd Herman Mertlein. V 16. stoletju je bil grad last gospodov Gallenbergov. Leta 1555 ga je Jošt pl. Gallenberg prodal Florijanu pl. Scharffu, nato so bili med lastniki Sidonija p1. Moscon, Janez Jakob pl. Jurič, od leta 1638 pa Peter pl. Portica. Kot lastnik Zaloga je leta 1719 omenjen baron Ivan Adam Gall. Kasneje pa se je zvrstilo še več drugih lastnikov. Med drugo svetovno vojno so grad požgali partizani.

Kronologija