Boštanj
grad
15.stoletje
Grosuplje,Veliko Mlačevo,Boštanjska vas
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Gospodje Lambergi so verjetno v drugi polovici 15.stoletja pozidali grad Boštanj (Weissenstein),ki je leta 1468 v listinah omenjen kot Karolova 'hiša'. Cesar Ferdinand I. je leta 1549 dovolil deželnemu upravitelju Jakobu pl. Lambergu zgraditi grad,nato pa so ga Lambergi do leta 1558 razširili. Leta 1644 so ga zastavili grad Erazmu pl. Engelshausu. Osem let pozneje ga je Janez Adam pl. Lamberg prodal grofu Eberhardu Leopoldu Ursini-Blagaju.Blagaji so v 18. stoletju predelali grad. Leta 1901 je po smrti grofice Matilde Ursini-Blagaj podedovala baronica Terezija Lauer-Lazzarini iz Solkana. V posesti Lazzarinijev je bil grad do leta 1942, ko ga je Ludvik Lazarini prepustil italijanski družbi Emona.Leta 1944 so ga požgali partizani, po drugi svetovni vojni pa je bil nacionaliziran.

Kronologija