Bajnof
grad
14.stoletje
Novo mesto,Sevno
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Na pobočju Trške gore pri Sevnem je nekdaj stal dvorec Bajnof (Weinhof) naslednik dvora, ki je omenjen leta 1356. Stiški administratorji so ga v 16. in 17 stoletju postopoma povečevali. Leta 1803 so dvorec pripisali verskemu skladu, leta 1828 ga je kupil novomeški medičar Franc Ksaver Germ. Med obema svetovnima vojnama je bil v lasti rodbine Trenz. Med drugo svetovno vojno so ga požgali partizani.Po vojni pa na njenem mestu zrastla kmetijska šola.

Kronologija